nxVacuity002

on ComputerMusicNeix 2012 / nxVacuity002
12/12/2012 Creative Commons BY-SA
1,990 downloads
play_arrow pause play_arrow
more_horiz
  • playlist_add Add to Playlist
  • file_download Download
play_arrow pause play_arrow
more_horiz
  • playlist_add Add to Playlist
  • file_download Download
play_arrow pause play_arrow
more_horiz
  • playlist_add Add to Playlist
  • file_download Download
play_arrow pause play_arrow
more_horiz
  • playlist_add Add to Playlist
  • file_download Download
nxVacuity002 for Computer and Pipe Organ. Miquel Parera Jaques. December, 2012. Tracklist: nxVacuity002-1: nxVacuity002-2012-12-12_03_41_57 nxVacuity002-2: nxVacuity002-2012-12-12_03_55_14 nxVacuity002-3: nxVacuity002-2012-12-12_04_00_16 nxVacuity002-4: nxVacuity002-2012-12-12_04_05_18 [eng] Extinction. There is an art form that leads to extinction. This technique, a ladder, a progressive series in which decisions are abandoning, deferring opinions about good and evil, life and death ... The ultimate goal is to elucidate the emptiness, expel the human personality and the entropic cosmic causality. Some have called it "the way", I suppose to refer to the type of active contemplation necessary to realize and persevere. Ironically, the will, man banner, focuses on removing herself ang give their power to random. - Technical Information. The system is programmed to control a church organ,via MIDI, with a computer. The computer control is a livecoding improvisation with the SuperCo…
nxVacuity002 for Computer and Pipe Organ. Miquel Parera Jaques. December, 2012. Tracklist: nxVacuity002-1: nxVacuity002-2012-12-12_03_41_57 nxVacuity002-2: nxVacuity002-2012-12-12_03_55_14 nxVacuity002-3: nxVacuity002-2012-12-12_04_00_16 nxVacuity002-4: nxVacuity002-2012-12-12_04_05_18 [eng] Extinction. There is an art form that leads to extinction. This technique, a ladder, a progressive series in which decisions are abandoning, deferring opinions about good and evil, life and death ... The ultimate goal is to elucidate the emptiness, expel the human personality and the entropic cosmic causality. Some have called it "the way", I suppose to refer to the type of active contemplation necessary to realize and persevere. Ironically, the will, man banner, focuses on removing herself ang give their power to random. - Technical Information. The system is programmed to control a church organ,via MIDI, with a computer. The computer control is a livecoding improvisation with the SuperCollider programming language. Emphasis on semi-deterministic and algorithmic processes is achieved that once saved improvisation code as a function, can be automatically performed by the computer and the results are significantly different. For this'' release'', in the absence of a church organ, I used the excellent software Aeolus of Fons Adriaensen. [cat] Extinció. Hi ha una forma d'art que condueix a l'extinció. És una tècnica, una escala, una sèrie progressiva en la qual es van abandonant decisions, posposant opinions sobre el be i el mal, la vida i la mort ... La finalitat última és dilucidar la vacuïtat, expulsar l'ésser humà, la personalitat i la causalitat del riu còsmic entròpic. Alguns l'han anomenat camí, suposo per referir-se al tipus de contemplació activa necessària per adonar-se'n i perseverar. Irònicament, la voluntat aquí, bandera de l'home, es concentra en treure's a ella mateixa poder i donar les seves accions a l'atzar. - Informació tècnica. El sistema està programat perquè un ordinador controli, via MIDI, un òrgan d'església. El control computacional consisteix en una improvisació livecoding amb el llenguatge de programació SuperCollider. Posant especial èmfasi en processos semideterministes i algorítmics s'aconsegueix que, un cop guardat el codi de la improvisació com una funció, pugui ser interpretat automàticament per l'ordinador i els resultats siguin significativament diferents. En el cas d'aquest'' release'', en no disposar d'un òrgan d'església, he utilitzat el magnífic programari Aeolus, de Fons Adriaensen. [esp] Extinción. Hay una forma de arte que conduce a la extinción. Es una técnica, una escalera, una serie progresiva en la que se van abandonando decisiones, posponiendo opiniones sobre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte... El fin último es dilucidar la vacuidad, expulsar al ser humano, la personalidad y la causalidad del cauce cósmico entrópico. Algunos lo han llamado camino, supongo para referirse al tipo de contemplación activa necesaria para darse cuenta y perseverar. Irónicamente, la voluntad aquí, estandarte del hombre, se concentra en quitarse a ella misma poder y cederle sus acciones al azar. - Información técnica. El sistema está programado para que una computadora controle, vía MIDI, un órgano de iglesia. El control computacional consiste en una improvisación livecoding con el lenguaje de programación SuperCollider. Poniendo especial énfasis en procesos semideterministas y algorítmicos se logra que, una vez guardado el código de la improvisación como una función, pueda ser interpretado automáticamente por la computadora y los resultados sean significativamente diferentes. En el caso de este ''release'', al no disponer de un órgano de iglesia, he utilizado el magnífico software Aeolus, de Fons Adriaensen. - Cover: nxComposition025-2012-12-12_1-8-50-01 (Miquel Parera Jaques) - License: CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ - More Info: SuperCollider: http://supercollider.sourceforge.net/ Aeolus: http://users.skynet.be/solaris/linuxaudio/aeolus.html LiveCoding: http://toplap.org/
keyboard_arrow_down Continue reading (3113)
keyboard_arrow_up Show less
(( player next ))